لینکهای مفید
ثبت نام بازدید کنندگان registration
شماره حساب
33326289بانك تجارت شعبه آزادي- كاوه (كد331) بنام انجمن مهندسي دريايي ايران

ارتباط با دبیرخانه

آدرس: ایران، تهران، خیابان آزادی، خیابان شادمهر، پلاک 64، ساختمان مادر، طبقه دوم، واحد 3

تلفن1: 02166059504

تلفن2: 02166059433- همراه: 09125994918

نمابر: 02142693236

پست الکترونیکی: info@iranimex.ir


دبیر نمایشگاه : پیمان مسعود زاده

مدیراجرایی نمایشگاه : مجید ایزدخواه

فرم ارتباط با دبیرخانه اطلاعات تماس

تلفن1: 02166008171
تلفن2: 02166059433
فکس: 02142693236
همراه: 09125994918
آدرس: ایران، تهران، خیابان آزادی، خیابان شادمهر، پلاک 64، ساختمان مادر، طبقه دوم، واحد3
پست الکترونیکی: info@iranimex.ir

آدرس ایمیل *  
نام نام خانوادگی *  
موضوع پیام *  
متن پیام *  

تلفن1: 02166059504
تلفن2: 02166059433- همراه: 09125994918
تلفن2: 02166059433- همراه: 09125994918
نمابر: 02142693236

آدرس: ایران، تهران، خیابان آزادی، خیابان شادمهر، پلاک 64، ساختمان مادر، طبقه دوم، واحد 3

پست الکترونیکی: info@iranimex.ir

حامیان نمایشگاه هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

International Media Partners هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي shipandoffshore

National Media Partners
shipandoffshore