لینکهای مفید
شماره حساب
33326289بانك تجارت شعبه آزادي- كاوه (كد331) بنام انجمن مهندسي دريايي ايران

ارتباط با دبیرخانه

آدرس: ایران، تهران، خیابان آزادی، خیابان شادمهر، پلاک 64، ساختمان مادر، طبقه دوم، واحد 3

تلفن1: 02166059504

تلفن2: 02166059433- همراه: 09125994918

نمابر: 02142693236

پست الکترونیکی: info@iranimex.ir


دبیر نمایشگاه : پیمان مسعود زاده

مدیراجرایی نمایشگاه : مجید ایزدخواه

  
سوابق نمایشگاه
در زیر سوابق نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران در جزیره کیش همراه با گزارش جامع همایش و نمایشگاه و لیست مشارکت کنندگان دوره های قبل در دسترس قرار گرفته است.


 نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 1390  نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 1391  نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 1392  نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 1393
  نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 1394   نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 1395     
     
 
گزارش جامع 1390
 
گزارش جامع 1391
 
گزارش جامع 1392
 
گزارش جامع 1393
 
گزارش جامع 1394
 
گزارش جامع 1395

حامیان نمایشگاه هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

International Media Partners هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي shipandoffshore

National Media Partners
shipandoffshore