لینکهای مفید

بیستمین نمايشگاه بينالمللی صنايع دريايي و دريانوردی ایران

به دنبال برگزاری  نوزدهدوره نمايشگاه بينالمللی صنايع دريايي ايران از سالهای  1382-1396شرکت کارآفرینان توسعه پویا (KTP Group) با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان بخش حاکمیتی و معاونت همايشها و نمايشگاههاي شركت سرمايهگذاري و توسعه كيش وابسته به سازمان منطقه آزاد کيش در نظر دارند  بیستمیننمايشگاه بينالمللی صنايع دريايي و دريانوردی ايران را در سال1397، با هدف شناسايي و معرفی فرصتهای سرمايهگذاری و ارائه توانمنديها و آخـرين دستاوردهای صنايع، تأسيسات و سامانههای دريايي و بندری جمهوری اسلامی ايران در سطح بينالمللی برگزار نمايند.

نوزدهمین نمايشگاه بينالمللی صنايع دريايي ايران که به مدت 3روز از تاريخ 21 الی 23 آذر ماه  1396در فضايي به وسعت 21000 مترمربع در سالن سرپوشيده برگزار گرديد، با استقبال چشمگير صاحبان صنايع، بازرگانان، متخصصان، محققان و خبرنگاران داخلی و خارجی مواجه شد.

در اين نمايشگاه بيش از  300شرکت داخلی و نمايندگی خارجی از کشورهای ايتاليا، اسپانيا، انگلستان، امارات متحده عربي، ترکيه، کانادا، چين، ژاپن، دانمارک، سوئد، نروژ، فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک، روسیه، هند، عمان، یونان، رومانی، کره جنوبي و ... مشـارکت نمـودند و آخرين دستاوردها، تجهيزات و قطعات مختـلف صـنايع دريايـي، دريانـوردی و خدمـات مرتبـط را در معـرض ديـد بازديدکنندگان قرار دادند و اين نمايشگاه موقعيت مناسبی را جهت مذاکره و تعامل شرکت کنندگان فراهم آورد.

بی شک برپايي بیستمین نمايشگاه صنايع دريايي و دريانوردی ايران که حتی الامکان مطابق با آخرين دستاوردهای روز نمايشگاهی دنيا است، میتواند نقش بسزايي در شناسايي و گسترش مناسبات تجاری و ايجاد فرصتهای سرمايه گذاری بين مراکز صنايع دريايي و دريانوردی و طرفهای خارجی آنها  ايفا نمايد.

حامیان نمایشگاه هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

International Media Partners هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي shipandoffshore

National Media Partners
shipandoffshore