لینکهای مفید
ثبت نام بازدید کنندگان registration
شماره حساب
33326289بانك تجارت شعبه آزادي- كاوه (كد331) بنام انجمن مهندسي دريايي ايران

ارتباط با دبیرخانه

آدرس: ایران، تهران، خیابان آزادی، خیابان شادمهر، پلاک 64، ساختمان مادر، طبقه دوم، واحد 3

تلفن1: 02166059504

تلفن2: 02166059433- همراه: 09125994918

نمابر: 02142693236

پست الکترونیکی: info@iranimex.ir


دبیر نمایشگاه : پیمان مسعود زاده

مدیراجرایی نمایشگاه : مجید ایزدخواه

نوزدهمین نمايشگاه بينالمللی صنايع دريايي و دريانوردی

به دنبال برگزاری هجده دوره نمايشگاه بينالمللی صنايع دريايي ايران از سالهای  1382-1395انجمن مهندسی دریـایی ایـران با همکاری معاونت همايشها و نمايشگاههاي شركت سرمايهگذاري و توسعه كيش وابسته به سازمان منطقه آزاد کيش در نظر دارند نوزدهمین نمايشگاه بينالمللی صنايع دريايي و دريانوردی ايران را در  آذرماه سال1396، با هدف شناسايي و معرفی فرصتهای سرمايهگذاری و ارائه توانمنديها و آخـرين دستاوردهای صنايع، تأسيسات و سامانههای دريايي و بندری جمهوری اسلامی ايران در سطح بينالمللی برگزار نمايند.

 هجدهمین نمايشگاه بينالمللی صنايع دريايي ايران که به مدت 4 روز از تاريخ  27لغايت  30مهر ماه  1395در فضايي به وسعت 21000 مترمربع در سالن سرپوشيده برگزار گرديد، با استقبال چشمگير صاحبان صنايع، بازرگانان، متخصصان، محققان و خبرنگاران داخلی و خارجی مواجه شد.

 در اين نمايشگاه بيش از  300شرکت داخلی و نمايندگی خارجی از کشورهای هلند،آلمان، ايتاليا، اسپانيا، انگلستان، امارات متحده عربی، ترکیه، کانادا، چين، ژاپن، دانمارک، سوئد، فرانسه، کره جنوبی، عمان، یونان، رومانی، هند و ... مشـارکت نمـودند و آخرين دستاوردها، تجهيزات و قطعات مختـلف صـنايع دريايـي، دريانـوردی و خدمـات مرتبـط را در معـرض ديـد بازديدکنندگان قرار دادند و اين نمايشگاه موقعيت مناسبی را جهت مذاکره و تعامل شرکت کنندگان فراهم آورد.

بی شک برپايي نوزدهمین نمايشگاه صنايع دريايي و دريانوردی ايران که حتی الامکان مطابق با آخرين دستاوردهای روز نمايشگاهی دنيا است، میتواند نقش بسزايي در شناسايي و گسترش مناسبات تجاری و ايجاد فرصتهای سرمايه گذاری بين مراکز صنايع دريايي و دريانوردی و طرفهای خارجی آنها  ايفا نمايد.

حامیان نمایشگاه هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

International Media Partners هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي shipandoffshore

National Media Partners
shipandoffshore