لینکهای مفید
الزام شناورها در استفاده از سوخت نیم درصد گوگرد تا سال 2020 میلادی

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: براساس ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل از سال 2020، تمام کشتی ها ملزم به استفاده از سوخت نیم درصد گوگرد، خواهند شد. [ادامه خبر]

به گزارش مارین نیوز، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقدامات مربوط به اجرای تصمیم نامه سازمان بین المللی دریانوردی IMO مبنی بر استفاده از سوخت کم گوگرد برای شناورها بر اساس ضمیمه ششم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها، گفت: برای حصول اطمینان از کشتیرانی پاک تر و سبز، این سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) قوانین و مقررات سخت گیرانه ای در قالب کنوانسیون مارپل تصویب کرده است. پروین فرشچی افزود: از آنجا که دولت جمهوری اسلامی ایران در آبان 1381 به ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل ملحق شده ، ملزم به اجرای مصوبات این کنوانسیون بین المللی در راستای کاهش آلودگی های دریایی است.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: براساس این کنوانسیون از سال 2020 میلادی، تمام کشتی هایی که در آبهای بین المللی تردد می کنند، ملزم به استفاده از سوخت نیم درصد گوگرد، خواهند شد. 
وی اظهار داشت: با اجرایی شدن این ضمیمه از کنوانسیون مارپل، آلودگی های دریایی ناشی از سوخت شناورها کاهش خواهد یافت که این امر از نظر محیط زیست دریایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.به گفته فرشچی این امر فرصت ها و تهدیداتی را نیز برای کشور خواهد داشت که امید است هر چه سریعتر شاهد اجرایی شدن آن در راستای کاهش آلودگی های دریایی ناشی از سوخت شناورها باشیم.
فرشچی با بیان اینکه تامین سوخت کم گوگرد نیازمند همکاری فرابخشی است، اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی را برای الزام آماده سازی کشور برای تأمین سوخت با کیفیت مورد نظر کنوانسیون مارپل انجام داده است. 
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در این راستا اقداماتی برای الزام وزارت نفت به منظور تامین سوخت کم گوگرد انجام شده است.وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: تا سال 2020 میلادی، سوخت کم گوگرد برای شناورهای ایرانی فراهم شود تا ایران نیز بتواند نسبت به تعهدات خود در کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل) عمل کند و نسبت به آن پایبند باشد. به گفته این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، هم اکنون گوگرد مورد استفاده در سوخت شناورها از حد مجاز زیست محیطی بیشتر است که این امر باعث آلودگی بیش از پیش آب دریاها ناشی از سوخت شناورها شده است.
حامیان نمایشگاه هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

International Media Partners هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي shipandoffshore

National Media Partners
shipandoffshore